Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: Công ty CP Dịch vụ bảo vệ an ninh INVICO

- Điện thoại: 0238.3586.332

- Email: lehunginvico@gmail.com

- Website: http://vesynghean.com/

(Xem trên bản đồ)