QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VỆ SỸ INVICO

 

 

Nhân sự được tuyển dụng vào làm vệ sỹ bảo vệ dịch vụ cho công ty INVICO phải qua một quy trình tuyển chọn khắt khe, từ thẩm tra lý lịch, kiểm tra thể lực, học vấn, xét nghiệm loại trừ các bệnh tệ nạn xã hội… Người được tuyển dụng  vào học lớp nghiệp vụ vệ sỹ bảo vệ chuyên nghiệp, thời gian từ  01 - 02 tháng, với các môn học bắt buộc như sau:

 

- Phòng cháy chữa cháy (PCCC);
- Võ thuật chiến đấu và tự vệ;
- Sơ cứu y tế;
- Pháp luật;
- Thể lực;
- Điều lệnh (theo tiêu chuẩn ngành công an);
- Giao tiếp ứng xử;
- Nghiệp vụ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ yếu nhân;
- Ngoại ngữ (Tiếng Anh giao tiếp);
- Hiểu biết vận hành xe 04 bánh.
____________________________________________

 

 

 

LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA INVICO

 

 

Lợi thế cạnh tranh