Chi tiết album

Các loại bằng khen, giấy khen

26 - 11 - 2020 | Thể loại: | Lượt xem: 0

Nhiều năm liên tục công ty vệ sỹ INVICO được Cục thuế tỉnh Nghệ An, Tổng Cục thuế Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Tài chính tặng bằng khen, giấy khen các loại.

Bình luận

Album liên quan